قزاقستان به دلیل شیوع بیماری جنون گاوی واردات گوشت را منع کرد # آلماتی، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 دولت قزاقستان واردات گوشت از برخی کشورها به دلیل شیوع بیماری جنون گاوی منع کرد. وزیر کشاورزی قزاقستان روز دوشنبه درمجلس این کشور گفت: تاکنون بیماری جنون گاوی در 22 کشور جهان و همچنین در برخی از استانهای قزاقستان نیز مواردی مشاهده شده است. ساونت مینبایف افزود: احتمال دارد برای جلوگیری از ورود گوشت آلوده از کشورهای قرقیزستان ، ازبکستان و مغولستان، در مرزها پایگاههای کنترل دایر شود. * 818 *