رییس کمیساریای عالی حقوق بشر، به علت کمبود منابع مالی کناره گیری می کند # سازمان ملل، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 " مری رابینسون " ، رییس کمیساریای عالی حقوق بشـر سـازمان ملل ، روز دوشنبه گفت : با توجه به کمبود منابع مالی و انسانی برای پیشـبرد وظایف این موسسه، پس از پایان دوره چهارساله ریاست خود در ماه سپتامبر ، از این سمت کناره گیری می کند. رییس کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه ای که در سازمان ملل منتشر شد، با اعلام ناگهانی این خبر گفت : با توجه به شرایط موجود ، وی در خـارج از قید و بندهای سازمانی خدمات بیشتری می تواند ارائه کند. خانم رابینسون نسبت به بودجه بسیاری کمی که کمیساریای عالی حقوق بشر از سازمان ملل دریافت می کند ، ابراز ناراحتی کرد. بودجه این کمیساریا کمتر از دو درصد از بودجه یک میلیارد دلاری سازمان ملل است . وی در بخش دیگـری از اطـلاعیه خود ، از کمبود نیروهای کاری شکوه کرد و گفت: با توجه به افزایش کار کمیساریا ، تعداد پرسنل آن افزایش نیافته و کارکنان دارای حقوق بسیار پایین و شرایط کاری بسیار سختی هستند. مری رابینسون ، پیش تر رییس جمهوری ایرلند بوده است. * *815