اعتراض گسترده مسلمانان مقیم آمریکا، به دیدار شارون از واشنگتن # نیویورک، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 همزمان با دیدار نخست وزیر اسراییل از واشنگتن ، مسلمانان مقیم آمریکا به روشهای گوناگون ، با دیدار " آریل شارون " از آمریکا مخالفت کردند. گروه "العوده" که برای احقاق حقوق فلسطینیها مبارزه می کند، روز دوشنبه از تمامی مردم با وجدان دعوت کرد ، با ارسال پست الکترونیک ، فاکس و پیام تلفنی به کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا ، درخواست کنند ، شارون به عنوان جنایتکار جنگی دستگیر و محاکمه شود. العوده، با اشاره به حمایت جدی دولت آمریکا از پیگرد قضایی جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق از جمله " اسلوبودان میلوسویچ "، رییس جمهوری سابق این کشور، تصریح کرد: در حالیکه جنایات شارون به مراتب بیشتر از میلوسویچ است، شکست واشنگتن در بکارگیری معیارهای عدالت برای شارون ، نشان خواهد داد ، آمریکا جنایتهایی را که دوستانش علیه مردم غیرنظامی مرتکب می شوند، نادیده می گیرد. گروه "العوده" که برای حق بازگشت آوارگان فلسطین به سرزمین مادریشان مبارزه می کند، قصد دارد برای اعتراض به حضور شارون در آمریکا، تظاهراتی را در شهرهای مختلف آمریکا ترتیب دهد. انتظار می رود، تظاهرات یاد شده با استقبال گروه های اسلامی در آمریکا روبرو شود. خاخام " ویسروییل وایس " ، سخنگوی نهضت " نتوریا کارتا " (یهودیان ضد صهیونیسم )، در تماسی با دفتر ایرنا در سازمان ملل اعلام کرد، اعضای نتوریا کارتا در تظاهرات اعتراض آمیز گروه های مخالف صهیونیسم علیه حضور شارون در واشنگتن، شرکت خواهند کرد. * *815