پلیس اردن ، از برگزاری تظاهرات بیکاران دارنده مدرک دکترا جلوگیری کرد # امان، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 پلیس اردن ، روز دوشنبه با حمله به تظاهرات ده ها بیکار دارنده مدرک دکترا، از تجمع آنها در برابر مقر نخست وزیری این کشور در امان ، جلوگیری کرد. این عده با حمل پلاکارد و سردادن شعار خواستار حل مشکل بیکاریشان شدند.
پلیس ، با دستگیری عده یی از آنها ، دیگران را متفرق کرد. دستگیرشدگان با سردادن شعار"الله اکبر" و شعارهایی در محکومیت دستگیری خود ، بر ادامه اعتراض تا حل مشکل بیکاریشان تاکید کردند. بیکاران دارنده مدرک دکترا در اردن، که شمارشان به حدود 300 نفر می رسد ، بهار گذشته نیز به مدت دو ماه متوالی در مقابل مقر نخست وزیری دست به تحصن زده بودند. نمایندگان این عده چند بار با مسوولان اردنی برای حل مشکل خود گفت و گو کرده، اما به نتیجه عملی دست نیافته بودند. این بیکاران که اغلب دانش آموخته کشورهای شرق اروپا هستند ، معتقدند : با پایان دادن به قرارداد افراد خارجی شاغل در دانشگاه ها و دیگر سازمانها ، مشکل اشتغالشان حل خواهد شد. دولت اردن ، برای حل مشکل آنان با چند دانشگاه و سازمان دولتی گفت وگو کرده و تاکنون مشکل عده یی از آنها را حل کرده است. با این حال ، دولت اردن معتقد است ، بیکاری دامنگیر اقشار مختلف جامعه بوده و منحصر به این عده نیست و باید راه حل ریشه یی برای آن یافت. * *815