۳۰ اسفند ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5665289
T T
۰ نفر
تشکیلات خودگردان کروات، برخلاف "صلح دیتون" نیست # سارایوو، ایرنا: 30 اسفند 1379 برابر با 20 مارس 2001 دبیرکل حزب رادیکال صرب جمهوری صربسکا، گفت : برقراری تشکیلات خودگردان کروات بوسنی، مخالفتی با قرارداد " صلح دیتون " ندارد. " اگنین تاریچ " ، روز دوشنبه ، در یک کنفرانس خبری افزود : نمایندگان جمهوری صربسکا، نباید در دام افراد و احزابی که تشکیلات خودگردان را مخالف طرح دیتون می دانند، بیفتند. فعالیت تشکیلات خودگردان کرواتهای بوسنی ، که قرار بود هفته گذشته آغاز شود ، برای 60 روز به تاخیر افتاد. وی اضافه کرد : برخی سعی دارند با بهانه قرار دادن تشکیلات خودگردان ، زمینه های تغییرات در قرارداد صلح دیتون را فراهم آورند. به گفته وی ، قرارداد صلح دیتون ، ضامن ثبات و صلح در فدراسیون بوسنی ـ و هرزگوین است. وی ، در زمینه تصمیم مجلس جمهوری صربسکا برای اصلاحات قانون اسـاسی ، گفت: اعلام نمایندگان برای اصلاح قانون اساسی و انطباق آن با مصوبه دادگستری قانون اساسی بوسنی و هرزگوین ، در چارچوب صلح دیتون و میل مردم نیست. جلسه علنی مجلس ملی جمهوری صربسکا ، هفته گذشته برگزار شد ، که در آن نمایندگان در زمینه اصلاحیه مفاد قانون اساسی برای انطباق با قوانین مصوب دادگستری بوسنی وهرزگوین مبنی بر برابری حقوق ملیتها، بحث و بررسی کردند.
* *815