ایران اعمال سیاست تشدید محاصره شهرهای فلسطینی از سوی اسرائیل را محکوم کرد # تهران، ایرنا: 28 اسفند 1379 برابر با 18 مارس 2001 سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه اعمال سیاست تشدید محاصره شهرهای فلسطینی از سوی اسرائیل را محکوم کرد. "حمیدرضا آصفی" این اقدام اسرائیل را به عنوان "جنایتی خطرناک و جدید" از سوی این رژیم جهت محو حقوق مشروع فلسطینی ها توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اعمال سیاست تشدید محاصره شهرهای فلسطینی از سوی اسرائیل نقض آشکار و صریح کنوانسیونها و قطعنامه های سازمان ملل متحد است. وی با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از درخواست فلسطینی ها برای اعزام نیروی ناظر بین المللی تصریح کرد: از جامعه بین المللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل انتظار می رود در چارچوب مسئولیت قانونی خود مبنی بر حفظ صلح جهان به درخواست مشروع فلسطینیها پاسخ مثبت دهد و با اعزام سریع نیروهای ناظر بین المللی به سرزمینهای اشغالی فلسطین، مانع کشتار بیشتر مردم فلسطین شود و از وخیم تر شدن هرچه بیشتر اوضاع جلوگیری نماید. یک ماه پس از شروع انتفاضه اخیر، فلسطینیها خواستار حفاظت فوری جامعه بین المللی از مردم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل شدند و پس از گذشت شش ماه موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت. * 811 * * 800 *