فصل دوم کاوشهای باستان شناسی در کوهدشت لرستان به پایان رسید # خرم آباد ، ایرنا: 28 اسفند 1379 برابر با 18 مارس 2001 " علی سجادی " مدیر کل میراث فرهنگی لرستان گفت: فصل دوم کاوشهای علمی باستان شناسی در محوطه باستانی " سرخ دم لکی " شهرستان کوهدشت لرستان ( واقع در غرب ایران ) یکشنبه به پایان رسید. سجادی به " ایرنا " گفت :این کاوش برای نخستین بارپس از انقلاب به منظور شناخت علمی از چگونگی کاربرد مفرغهای لرستان آغاز شد. وی افزود: باستان شناسان در کاوشهای این فصل به آثار معماری هزاره اول، نظیر حصارقلعه، تخته نشین بنا، ظروف سفالی سنگی، و دست آسهای سنگی دست یافتند. بگفته این مقام آثار بدست آمده متعلق به سده های هفت و هشت (ه.ق )قبل از میلاد می باشند. * 802 * * 800 *