کویت از حکم دیوان لاهه درباره اختلاف قطر و بحرین استقبال کرد # کویت، ایرنا: 27 اسفند 1379 برابر با 17 مارس 2001 شیخ "جابرالاحمد الجابرالصباح" امیر کویت، روز شنبه ، با ارسال پیامهای جداگانه برای امیران قطر و بحرین ، صدور رای دادگاه لاهه در مورد حل اختلاف مرزی بین این دو کشور را تبریک گفت. خبرگزاری کویت اعلام کرد، امیر این کشور در پیام خود ، این حکم را گشودن صفحه جدیدی از همکاری سازنده بــــه نفع بحرین و قطر و همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توصیف کرد. وزیر امور خارجه کویت نیز با ارسال پیامهایی برای همتایان بحـــرینی و قطری خود اعلام کرد ، این حکم پیروزی و یا شکست یک طرف به طرف دیگر نیست ، بلکه پیروزی همه طرفها به شمار می رود. امیر کویت گفت: حکم دیوان لاهه مرحله سازنده ای برای توسعه روابط و همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را پیش روی این شورا قرار می دهد. دادگاه بین المللی لاهه، روز جمعه با صدور حکمی ، ادامه حاکمیت بحرین بر جزیره حوار و منطقه جراده و حاکمیت قطر بر منطقه الزباره و جـزیره جنان و فشت الــدیبل را مورد تایید قرار داد و منطقه مرزی دریایی بین دو کشور را تعیین کرد. این حکم پس از رسیدگی 10 ماهه به شکایت قطر که خواستار حاکمیت بر جزیره حوار بود ، صادر شد. سران بحرین و قطر این حکم را پذیرفته اند. * 818 /* * 816 *