هشدار اتحادیه اروپا نسبت به احتمال فروپاشی اقتصاد فلسطین # لندن، ایرنا: 2اسفند 1379 برابر با 20 فوریه 2001 اتحادیه اروپا هشدار داد،اوضاع اقتصادی مردم و تشکیلات خودگردان فلسطین با توجه به محاصره اقتصادی و جغرافیایی اعمال شده از طرف رژیم اسراییل ، به حالت فروپاشی کامل نزدیک شده است. به نوشته روزنامه ایندیپندنت ، باتوجه به بحران اقتصادی بوجود آمده در منطقه فلسطین ، اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی مردم این سرزمین ، وامی اضطراری در اختیار آنها قرار می دهد. این روزنامه اضافه کرده است، اتحادیه اروپا در دسامبر (آذرماه ) گذشته مبلغ 27 میلیون یورو در اختیار تشکیلات خود گردان فلسطین گذاشته و موافقت نموده است، در سال جاری میلادی نیز مبلغ 90 میلیون یورو دیگر پرداخت نماید که از این مقدار در ماه ژانویه (دی ماه )30 میلیون یورو پرداخت گردیده است.
ایندیپندنت چاپ لندن به نقل از اظهارات دیروز دوشنبه " کریس پتن " رییس کمیسیون امور خارجه اتحادیه اروپا افزوده است ، این اتحادیه قادر نیست که بطور مرتب از محل درآمدهای مالیاتی مردم اروپا به فلسطینی ها کمک کند، اگر چه مسدود کردن مرزهای سرزمین تحت کنترل دولت خود گردان توسط اسراییل موجب بروز خسارات مهلک اقتصادی بر مردم این سرزمین گشته است. کریس پتن اضافه کرده است، بستن مرزهای بخش خودگردان فلسطین توسط اسراییل امکان ارسال کمک های بشر دوستانه را محدود کرده بگونه ای که فعالیت مجدد بیمارستان غزه تاکنون به تعویق افتاده است. * 817 ** 807 *