وزیرامورخارجه آفریقای جنوبی با مشاور رییس جمهوری ایران دیدار کرد # تهران ، ایرنا: 2اسفند 1379 برابر با 20 فوریه 2001 وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی و هیات همراه روز سه شنبه با مشاور رییس جمهوری ایران در امور زنان دیدار و گفت و گو کرد. زهرا شجاعی در این دیدار با اشاره به تاثیر متقابل و موثر انقلاب و زنان در سرنوشت یکدیگر گفت: مکانیزم افزایش مشارکت زنان در جمهوری اسلامی مکانیزم حمایت از زنان نیست. وی ،با بیان اینکه در ایران عرصه ها برای زنان و مردان سهمیه یی نیست، تصریح کرد: زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مشارکت جدی داشته و هم اکنون 60 درصد پذیرفته شدگان در دانشگاهها را دختران تشکیل می- دهند. شجاعی همچنین به شمار نمایندگان و کاندیداهای زن در دوره های مختلف مجلس اشاره کردو گفت: حضور زنان در مجلس شورای اسلامی از چهار نفر در مجلس اول به 14 نفر در دوره پنجم رسید و در دوره ششم تعداد کاندیداهای زن به 44 درصد در قیاس با دوره نخست افزایش یافت. وی، افزایش تعداد تشکلهای غیردولتی زنان از 54 سازمان به 139 سازمان غیردولتی را نمونه یی از توسعه مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران نامید وافزود: مرکز امور مشارکت زنان هم اکنون برای مشارکت بیشتر زنان در سطوح بالای تصمیم گیری تلاش می کند. رییس مرکز امور مشارکت زنان اظهارداشت : فقر، بیکاری ، توجه به مسایل زنان روستایی و آموزش زنان در زمره مسایلی است که باید در برنامه ریزی کلان ملی در اولویت سیاست کشورها باشد. وی تصریح کرد: اگرچه بودن زنان بر مسند قدرت کمک بسیاری خوبی برای حل مشکلات زنان است اما به تنهایی نمی تواند شاخص خوبی برای پیشرفت توده زنان باشد. " دلامینی زوما" وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدارش از ایران و آشنایی با وضعیت زنان ایرانی گفت : زنان آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید سهم ونقش مهمی داشتند. وی با اشاره به وضعیت زنان در کشورش افزود: زنان آفریقای جنوبی در سکوهای ابتدایی مشارکت و پیشرفت در عرصه های مختلف قدم برمی دارند. وزیر خارجه آفریقای جنوبی با اشاره به نقش زنان کشورش در عرصه های مختلف تصمیم گیری گفت: هم اکنون 9 تن از وزرای کابینه دولت افریقای جنوبی را زنان تشکیل می دهند. وی اضافه کرد: زنان ما همچنین به عنوان رییس و نایب رییس مجلس و رییس مجلس سنا در عرصه های تصمیم گیری مشارکت داشته و هم اکنون 16 سفیر زن در کشورهای مختلف داریم. زوما اظهار امیدواری کرد که با تغییر در برخی قوانین ، عرصه برای مشارکت و پیشرفت بیشتر زنان کشورش هموار شود. * 813 ** 804 *