دو جانباز شیمیایی جنک تحمیلی در استان فارس به شهادت رسیدند # شیراز ، ایرنا: 2اسفند 1379 برابر با 20 فوریه 2001 دو تن از جانبازان جنک تحمیلی به نامهای " رضا خوشه چین " و " عزیز قلیچ خانی " در شهرهای لار و جهرم در استان فارس ( جنوب ایران ) پس از سالها تحمل درد ناشی تنفش گازهای شیمیایی به شهادت رسیدند. سازمان امور جانبازان استان فارس روز سه شنبه اعلام کرد: رضاخوشه چین جانباز با 25 درصد مصدومیت به علت تنفس گازهای شیمیایی درمنطقه شلمچه و عزیز قلیچ خانی جانباز با 70 درصد مصدومیت نیز به علت استشمام گازهای شیمیایی در منطقه اروند کنار در عملیات والفجر هشت مصدوم شده بودند. پیکر این جانبازان با حضور مردم این شهرها تشییع و به خاک سپرده شد. * 803 * * 800 *