روزنامه های صبح سه شنبه ـ"مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ـ خراسان # تهران، ایرنا: دوم اسفند 1379 برابر با 20 فوریه 2001 خراسان ...... * مجلس ، مخالف مخفی کاری تصمیمهای اقتصادی است (خبر-ص1) * مهمات بی خطر برای نورافشانی عرضه می شود(خبر-ص1) * مجمع نمایندگان خراسان با حضور قالیباف امنیت مرزهای شرقی را بررسی کرد (خبر-ص1) * صفار هرندی : سعید امامی از اوایل انقلاب تا این اواخر، با حجاریان دوست بود(خبر-ص1) * یادداشت کیهان و پاسخ مجلس (خبر-ص1) * دیدار وزیر امور خارجه لهستان با رییس جمهوری (خبر-ص1) * آغاز بیستمین دوره رقابتهای قهرمانی کشتی بین المللی جام پهلوان تختی (خبر-ص1) * انتقال جنون گاوی از طریق خون منتفی نیست (خبر-ص1) * مذاکره رییس کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل با دکتر خرازی (خبر-ص1) * *815