مدیرکل مبارزه بامواد مخدر ناجا: ورود و توزیع مواد مخدر کاهش یافته است # کرمان ، ایرنا: یکم بهمن 1379 برابر با 20 ژانویه 2001 مدیرکل مبارزه بامواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: به دلیل مبارزه بی امان با سوداگران مرک در سه ماهه سوم امسال ورود ، حمل و نقل و توزیع مواد مخدر کاهش یافته است . سردار سرتیپ مهدی ابویی روز شنبه در گردهمایی فرماندهان مناطق و مدیران مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان (جنوب ایران ) گفت : تغییر و تحولات بوجود آمده در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ، عملیاتهای موثر در مرزهای شرقی و افزایش اقدامات اطلاعات و عملیات در برخورد باعناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در سراسر کشور عوامل موثر در کاهش مواد مخدر بوده است . وی افزود: در این مدت قیمت مواد مخدر به نحو قابل توجهی افزایش یافته بطوریکه قیمت تریاک در پایان آذرماه نسبت به پایان شهریور ماه سال جاری 200 درصد افزایش داشته است . مدیرکل مبارزه بامواد مخدر ناجا اظهارداشت : در 9 ماهه امسال 163 تن انواع مواد مخدر کشف شده که سهم ناحیه انتظامی استان کرمان از این کشفیات 29 تن معادل یک ششم بوده است . وی افزود : نواحی انتظامی استانهای کرمان و خراسان بیشترین سهم را در کشفیات مواد مخدر داشته و دارند که مبین فعالیت خوب و قابل تقدیر واحدهای مبارزه بامواد مخدر این نواحی می باشد . وی تصریح کرد : در حالیکه دنیا جمهوری اسلامی ایران را پرچمدار مبارزه با مواد مخدر می دانند متاسفانه همکاری سازمان ملل متحد با ایران در امر مبارزه بامواد مخدر بسیار ناچیز است . * 813 *