یوگسلاوی و بوسنی درباره گشایش سفارتخانه در دو کشورتوافق کردند # سارایوو، ایرنا: یکم بهمن 1379 برابر با 20 ژانویه 2001 یوگسلاوی و بوسنی هرزگوین روز جمعه درمورد گشایش سفارتخانه های دو کشور در بلگراد و سارایوو توافق کردند. به گزارش ایرنا ازسارایوو این تصمیم طی دیدارهای "ویسلاو کوشتونیتسا" با اعضای شورای ریاست جمهوری بوسنی هرزگوین اتخاذ و مقررشد به زودی نمایندگی های سیاسی بوسنی و یوگسلاوی شروع بکار کنند. در این دیدار همچنین دوطرف درمورد تشکیل جلسه با حضور نمایندگانی از کشورهای بوسنی، کرواسی و یوگسلاوی به عنوان سه کشور امضاکننده طرح صلح دیتون دربوسنی برای تقویت روند اجرای این طرح دربوسنی هرزگوین به توافق رسیدند.
در دیدار رییس جمهوری یوگسلاوی و مقام های بوسنیایی همچنین طرح تشکیل کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون "حقیقت یاب و صلح " مطرح گردید. کوشتونیتسا باحمایت از تشکیل چنین کمیسیونی گفت : مردم منطقه باید به آینده نگاه کنند و روابط کشورها برپایه واقعیت ها بنا شود. این گزارش حاکیست درحاشیه دیدار رییس جمهوری یوگسلاوی بامقام های بوسنیایی همچنین "گوران اسلویلانوویچ " وزیر امور خارجه یوگسلاوی و "یادرانکو پرلیچ" وزیر امور خارجه بوسنی هرزگوین قرارداد همکاری بین وزارتخانه های دو کشور را امضا کردند. رییس جمهوری یوگسلاوی صبحجمعه برای دیداری رسمی درراس هیاتی بلند پایه وارد سارایو مرکز بوسنی هرزگوین شد. * 816 ** 805 *