روزنامه های صبح یکشنبه "مطبوعات به مردم چه می گویند؟" ـ رسالت # تهران، ایرنا: چهارم دی 1379 برابر با 24 دسامبر 2000 * دبیر جامعه روحانیت مبارز: اصول را نباید فدای فروع کنیم * محسن میردامادی: به تک های رقیب پاتک بزنیم * زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس اعلام شد * وزیر دفاع روسیه این هفته وارد تهران می شود * رهبر معظم انقلاب : مهمترین وظیفه خانواده های شهدا پاسداری از شان شهید است * کارشناسان سیاسی و فرهنگی : کاهش بودجه صداوسیما ، اقدامی جناحی و لطمه به رسانه ای ملی است * کارشناسان در گفت وگو با رسالت: آیا با تغییر مدیران مناطق آزاد انحراف ایجاد شده اصلاح خواهد شد؟ * وزیر اطلاعات : جنک ، جنک نرم افزاری و تبلیغاتی است * 816 ** 805 *