معاون وزیر امور خارجه ایران از دو مرکز علمی کویت دیدن کرد # کویت ، ایرنا: اول آذر 1379 برابر با 21 نوامبر 2000 "صادق خرازی" معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه ایران روز سه شنبه از موسسه پیشرفت های علمی و مرکز علمی کویت دیدن کرد.
در دیدار از موسسه پیشرفت های علمی کویت دکتر"علی عبدالله الشملان" مدیر عامل این موسسه با اشاره به دیدارهای خود از ایران ، پیشرفت های علمی و فناوری جمهوری اسلامی را ستود.
وی گفت : "اهتمام بسیاری برای تقویت و حمایت و توسعه فعالیت های علمی نزد دولت ایران و به ویژه در وزات آموزش عالی ایران وجود دارد و پژوهشگران و دانشمندان در زمینه های علوم مختلف در ایران فعال هستند." الشملان ، موسسه پیشرفت های علمی کویت را "مرکزی برای شناسایی و بررسی طرحهای علمی و پژوهشی و معرفی آن به دانشگاه ها و مراکز ذیربط برای اجرا و حمایت و تشویق پژوهشگران و نویسندگان و محققان" توصیف کرد.
وی آمادگی این موسسه برای همکاری های علمی و فرهنگی و تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران و پشتیبانی از طرحهای علمی و اجرای طرحهای مشترک را اعلام کرد.
معاون آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی ایران برای مبادله اطلاعات علمی و پژوهشی و همکاری با مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری کویت را مورد تاکید قرار داد.
مرکز علمی کویت که در امور دریایی و ساحلی به فعالیت های تحقیقاتی می - پردازند و بزرک ترین مجموعه اکواریوم و جانواران دریایی منطقه در آن قرار دارد نیز مورد بازدید معاون وزارت امور خارجه ایران قرار گرفت.
س ش