نماینده ویژه پوتین درامور دریای خزر با سفیر ایران در مسکو دیدار کرد # تهران ، ایرنا: یکم آذر 1379 برابر با 21 نوامبر 2000 " ویکتور کالیوژنی" ، معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در امور دریای خزر در دیدار با سفیر ایران در مسکو بر اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد.
وی از اینکه از مصاحبه اخیر او برداشت منفی شده ، ابراز تاسف کرد و اظهار امیدواری کرد که با استمرار رایزنیها و مذاکرات میان دو کشور و سایر کشورهای حاشیه خزر ، تفاهمی که متضمن منافع کلیه کشورهای ساحلی این دریا باشد ، حاصل شود.
. ز .