راههای توسعه مناسبات لبنان با استان اصفهان ایران بررسی شد # اصفهان ، ایرنا: 11 آبان 1379 برابر با اول نوامبر 2000 عدنان منصورسفیر لبنان در جمهوری اسلامی عصرروزچهارشنبه دردیداربا مرتضی تهرانی معاون اموربرنامه ریزی استانداری اصفهان (مرکز ایران ) راه های توسعه مناسبات کشورش با استان اصفهان را بررسی کرد.
دراین دیدارتهرانی ، مقاومت و تلاش ملت لبنان در دوران جنک و بازسازی را ستود.
وی باتوصیف زمینه های همکاری بین اصفهان و لبنان گفت : شرکتهای تولیدی و خدماتی استان اصفهان آمادگی و توانایی ارائه خدمات فنی، مهندسی، ساختمان ـ سازی و صدور محصولات خود را به لبنان دارند.
وی افزود: به منظورگسترش روابط اقتصادی و فنی، زمینه های همکاری دوجانبه باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
تهرانی همچنین امکانات استان اصفهان برای پذیر ایی ازگردشگران لبنانی را برشمرد و آمادگی این استان برای همکاری درصنعت گردشگری را اعلام کرد.
دراین دیدار عدنان منصور سفیرلبنان نیز از کمک های جمهوری اسلامی به ملت لبنان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان،وی بااشاره به مشترکات فرهنگی دو کشور اظهار امیدواری کرد، روابط دو کشور در زمینه های مختلف هر چه بیشتر گسترش یابد.
وی همچنین خواستارمعرفی خدمات وکالاهای استان اصفهان به طرفهای لبنانی شد.
ح.س