نایب رییس مجلس : جنبش اصلاحطلبی بین دولبه تیغه های قیچی قرار گرفته است # همدان، ایرنا: 11 آبان 1379 برابر با اول نوامبر 2000 نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: جنبش اصلاحطلبی اکنون بین دو لبه تیغه- های قیچی قرار گرفته است که یک لبه آنرا مخالفان هرگونه تغییر در ایران و لبه دیگر آنرا مخالفان نظام تشکیل می دهند.
"بهزاد نبوی" روز چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود : این دو جریان در مخالفت با روند اصلاحات از یکدیگر غافل شده اند و تمام همت خود را صرف مقابله با اصلاحات می کنند.
وی گفت : جریان مخالف نظام براین باورند که جریان اصلاح طلب موجب تداوم نظام شده است و جریان دیگر نیز معتقدند که روند اصلاحات ریشه نظام و اصل انقلاب اسلامی را از بین می برد.
نبوی بااشاره به اینکه باموفقیت اصلاحات ، جایی برای این دو جریان وجود ندارد، اضافه کرد: هر دو جریان برای نشان دادن ناکارآمدی روند اصلاحات در جامعه همچنان بر شدت رگبار حملات خود علیه جریان اصلاحات ادامه می دهند.
وی گفت : اکنون هیچ خطری ایران و نظام ما را از بیرون تهدید نمی کند اگر از درون خودمان خطری وجود نداشته باشد.
وی ، هدف جنبش اصلاح طلبی را ترمیم، مرمت واصلاح مسیرهای غلط گذشته عنوان کرد و افزود: منظور از اصلاحات نابودی و زیرو رو کردن نیست بلکه مراد تحقق و اجرای شعارهای مطرح شده ، در آغاز انقلاب اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: به برکت دوم خرداد و حرکت های اصلاحی بعد از انقلاب اسلامی هم اینک بهترین موقعیت را در عرصه جهانی کسب کرده ایم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تفکیک قایل شدن جنش اصلاح طلبی با جنبش استحاله طلب افزود : جریان استحاله طلب اصل انقلاب را قبول نداشته و هدفش فرو ریختن و ایجاد بنای جدید است در حالیکه جنبش کنونی اصلاح طلبی برای تحقق اصول فراموش شده انقلاب اسلامی تلاش می کند.
وی گفت : اگر ما امروز بر انجام و تداوم اصلاحات پافشاری می کنیم به این دلیل است که ارزش ها و شعارهای اولیه انقلاب اسلامی را زنده و احیاء کنیم.
وی اضافه کرد : افتخار ما اینست که اصلاح طلب باشیم، زیرا که می خواهیم ارزش هایی را که مردم به خاطرآنها انقلاب کردند، درجامعه تقویت و نهادینه کنیم.
س ش