یک مقام نظامی: حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس، غاصبانه است # بندرعباس ، ایرنا: 11 آبان 1379 برابر با 1 نوامبر 2000 جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:ماحضورنیروهای بیگانه را در منطقه خلیج فارس، نامشروع و غاصبانه می دانیم.
سردار محمدباقر ذوالقدر چهارشنبه افزود:از نظر ما، این حضور نامشروع توجیه ندارد زیرا نیروهای فرا منطقه ای منشاء بی ثباتی و ناامنی در منطقه هستند.
وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران بارهااعلام کرده حضوربیگانگان درمنطقه خلیج فارس برای تامین منافع و خواسته های نامشروع خود آنان در منطقه است.
ذوالقدر افزود:آمریکا که هزاران کیلومتر با منطقه خلیج فارس فاصله دارد برای منطقه چه منفعتی دارد که در آن حضور یافته است.
وی گفت:جمهوری اسلامی ایران در همه مجامع اعلام کرده امنیت خلیج فارس باید توسط نیروهای بومی این منطقه تامین شود.
ذوالقدر با اشاره به رزمایش وحدت 79 ،اهداف اجرای این رزمایش را افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی وارزیابی قابلیت ها، بررسی تنگناها، نارسایی های احتمالی و برطرف کردن آن در آینده ذکرکرد.
وی گفت:جمهوری اسلامی به اعتبار مرزهای گسترده ای که در خلیج فارس و دریای عمان دارد از توان دریایی قابل ملاحظه ای برخوردار است و مدام این توان و قابلیت ها در حال افزایش است.
ذوالقدرافزود: ما هر سال درصدد هستیم تا کیفیت وابتکارات را به صورت چشمگیری افزایش دهیم و در هرمرحله، نواقص شناسایی و رفع شود.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حضور دریایی و قدرت دریایی ما به هیچ وجه نباید به عنوان تهدید برای کشورهای منطقه تلقی شود رزمایش مشترک وحدت 79 از یکشنبه هفته جاری در آبهای خلیج فارس آغاز شد.
. ز .