۲۸ مهر ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5646782
۰ نفر
مساله مهاجرین مسلمان در ایتالیا # رم، ایرنا: 28 مهر 1379 برابر با 19 اکتبر 2000 ماجرای مخالفت یک کاردینال ایتالیایی با حضور مهاجرین مسلمان در این کشور و همچنین تظاهرات حزب پیوند شمال علیه مسلمانان و احداث مسجدی در شهر شمالی "لودی"، مدتی است، بحث حضور مسلمانان در ایتالیا را به یکی از مباحث روز این کشور تبدیل کرده است.
در ایتالیا، جناح چپگرای میانه رو از مسلمانان حمایت می کند،در حالی که جناح راستگرای میانه، که مخالف دولت ایتالیاست ، با حضور مهاجرین بخصوص مهاجرین مسلمان در این کشور موافق نیست و از این نظر به کلیسا تمایل دارد.
کاردینال "آنجلو سودانو" نخست وزیر واتیکان ، در گفتگو با روزنامه "لارپوبلیکا"، گفت:در ایتالیا آزادی مذهب برای پیروان همه ادیان وجود دارد و ما نیز خواهان آزادی مذهبی در کشورهای اسلامی بخصوص عربستان سعودی هستیم ، زیرا در این کشور مسیحیان حتی اجازه داشتن یک کلیسا را هم ندارند.
وی ، افزود: به همین دلیل ، واتیکان ، از عربستان سعودی بارها خواسته است ، تا اجازه تاسیس یک کلیسا را در این کشور صادر کند .
سناتور "جولیو آندره ئوتی" کهنه کار عالم سیاست در ایتالیا،نیز در مورد آزادی مهاجران مسلمان، گفت:در سال 1972 میلادی،زمانی که موضوع اجازه احداث مسجد بزرک رم بحثهای زیادی را موجب شده بود، پاپ پائلو چهارم، گفت: ساختن مسجد رم باعث رشد تمدن خواهد شد، نظر من هم، همین است.
این روزنامه متمایل به جناح چپ گرای میانه حاکم، برای رفع نگرانی ناشی از جنجال آفرینی اخیر علیه مسلمانان در ایتالیا،در گزارشی نوشت : در حالی که تعداد کل مسلمانان در ایتالیا 560 هزار تن است ، در کشور فرانسه و انگلیس به ترتیب 5/4 و 3 میلیون نفر مسلمان زندگی می کنند.
غ - ح