کویت آمادگی خودرابرای برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع ایران اعلام کرد # کویت ، ایرنا: 28 مهر 1379 برابر با 19 اکتبر 2000 شرکت نمایشگاه های بین المللی کویت آمادگی خود را برای پذیر ش نمایشگاه ـهای تخصصی ایرانی در زمینه صنعت اعلام کرد.
باسل عبداللطیف المنیس مدیر نمایشگاه های کویت روز پنج شنبه به خبرنگار ایرنا گفت : "ما از برپایی هر گونه نمایشگاهی برای عرضه تولیدات ایرانی استقبال می کنیم." وی افزود : "نهمین نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایران در مــــیان استقبال گسترده فعالیت خود را آغاز کرد و نمایشگاه های قبلی ایرانی نیز هـــمواره مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار داشته است." وی گفت : "در کنار نمایشگاه های اختصاصی ، تجار و بازرگانان ایرانی همه ساله در دیگر نمایشگاه های کویت از جمله مواد غذایی ، فرش و نمایشگهاه های محلی در شرکت های تعاونی حضور چشمگیری دارند." المنیس گفت : "برپایی نمایشگاه ها و تبادل همکاری بین شرکت های ایرانی و کویتی موجب شکوفایی روز افزون روابط اقتصادی دو کشور می شود." نهمین نمایشگاه اختصاصی تولیدات ایران روز گذشته باحضور وزیر بازرگانی کویت و مشاور وزیر بازرگانی ایران و با مشارکت 87 شرکت ایرانی در کویت گشایش یافت.
* ک *