وزیرکشاورزی: خشکسالی 20 هزارمیلیاردریال به بخش کشاورزی خسارت وارد کرد # شهرکرد، ایرنا: 28 مهر 1379 برابر با 19 اکتبر 2000 وزیرکشاورزی ایران در بروجن گفت: خشکسالی امسال 20 هزارمیلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد کرده است.
"عیسی کلانتری" روز پنجشنبه در گفت وگو با "ایرنا" افزود: این در حالی است که کل خسارات وارده به بخشهای مختلف از سوی وزارت کشور امسال 27 هزارمیلیارد ریال اعلام شده است.
وی گفت: تولیدات بخش کشاورزی امسال نسبت به سال گذشته کاهش نداشته است.
وزیر کشاورزی در خصوص طرح ادغام وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی گفت : این طرح در کمیسیون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: در طرح ادغام این دو وزارتخانه علاوه برانجام عملیات کارشناسی و توجه به نقطه نظرات متخصصان، نقطه نظرات مردمی نیز از نظر دور نمانده است.
کلانتری ابراز امیدواری کرد: برآیند ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی برای مردم در صورت اجرای صحیح و بدور از تنش های سیاسی راه برد بهتری به همراه داشته باشد.
*پ . ک *