معاون وزیر کشاورزی ایران : "شبکه کشاورز سیما" راه اندازی می شود # مشهد ، ایرنا: 28 مهر 1379 برابر با 19 اکتبر 2000 معاون وزیر کشاورزی ایران گفت : در اجرای بهینه سازی بخش اطلاع رسانی ترویج کشاورزی ، " شبکه کشاورز سیما" با همکاری صدا و سیما راه اندازی می شود.
عباس کشاورز روز پنج شنبه در حاشیه " همایش علمی - کاربردی کاشت و داشت گندم " مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (شمال شرقی ایران ) در گفت و گو با ایرنا افزود : استفاده از شبکه اینترنت در این زمینه نیز در برنامه ها قرار گرفته است.
وی گفت : برای این منظور دولت 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.
کشاورز اظهار داشت : انجام تحقیقات و ارائه پیام آن به بهره برداران کشاورزی یکی از راههای اصولی افزایش عملکرد محصول در واحد سطح است.
وی تاکید کرد :ازطریق "شبکه کشاورز"می توان این کار را با سهولت انجام داد.
/ م ا/