ایران خواستاربرخورد جدی سازمان ملل بامتعرضین به نمایندگی کشورها شد # سازمان ملل، ایرنا: 28 مهر 1379 برابر با 19 اکتبر 2000 معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه طی سخنانی درکمیته ششم مجمع عمومی خواستاراطلاع موثق از سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایران درسال 1982 در بیروت شد. "محمد حسن فدایی فرد" طی سخنانی در کمیته ششم مجمع عمومی که به بررسی تدابیرموثر برای حفاظت بیشتراز امنیت و سلامت هیات های نمایندگی وکنسولی در کشورهای جهان اختصاص داشت خواستار حفظ امنیت هیات های نمایندگی و کنسولی درکشورهای مختلف جهان شد . معاون نمایندگی ایران از کلیه کشورها خواسـت با اتخاذ تدابیر مناسب ، امنیت و سلامت هیات های نمایندگی و کنسولی را در کشورهای خود تضمین کنند و به موجب وظایفی که با امضای عهدنامه های مربوطه متقبل شده اند ، متخلفان و مرتکبین این اقدامات جنایتکارانه را به مجازات برسانند.
وی اظهار داشت : با وجود تدابیری که تاکنون اتخاذ شده ، متاسفانه بر اساس گزارشی که درکمیته ششم مطرح است ، طی دوسال گذشته درچندین مورد اقدامات خشونت آمیز علیه ساختمان های هیات های نمایندگی و کنسولی کشورها انجام شده است.
معاون نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل گفت : در سال 1982 کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت همراه با سه تن از کارکنان سفارت ربوده شدند و با وجود پیگیری های دبیرکل کنونی و سابق سازمان ملل ، هنوز اطلاع موثقی از سرنوشت آنان در دست نیست .
وی افزود : بـه علت فقدان اطلاعات موثق درباره سرنوشت آنان ما معتقدیم دیپلمات های ربوده شده ایران درمحلی درمنطقه دراسارت بسرمی برند و امیدواریم اعضای خانواده های این افراد پس از سال ها انتظار بتوانند اخبارموثقی درباره سرنوشت عزیزان خود بدست آورند و روزی آنها بتوانند به جمهوری اسلامی ایران بازگردند.
" محمد حسن فدایی فرد " سپس به کشتار کارکنان کنسولگری جمهوری اسلامـی ایران و خبرنگار ایرنا در اوت 1998 در شهر مزار شریف بدست نیروهای طالبان اشاره کرد و گفت: گرچه این جنایت وحشیانه توسط سازمان ملل و دولت های جهان به عنوان نقض آشکار معیارهای اساسی و اصول قوانین بین المللی محکوم شد، ولی رهبران طالبان هنوز به درخواست جامعه جهانی و شورای امنیت، مبنی بر همکاری با سازمان ملل برای تحقیق درباره این جنایات فجیع و به مجازات رساندن مسئولان آن گردن ننهاده اند.
نماینده ایران درسخنان خود، برنامه ایجاد شده توسط قطعنامه مجمع عمومی درباره تخلف ازمعیارها واصول حقوق بین الملل مربوط به نمایندگی های سیاسی و کنسولگری ها را مفید خواند و خواستار تداوم آن در آینده شد. *غـک *