۲۸ مهر ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5646672
۰ نفر
تدابیرامنیتی ویژه برای حفاظت از مراکز یهودیان در اتریش 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین، ایرنا: 28 مهر 1379 برابر با 19 اکتبر 2000 " ایوالد باخینگر " رئیس پلیس وین روز چهارشنبه فاش کرد که اقدامات امنیتی بسیار مناسبی برای حفاظت ازمراکز یهودیان دراتریش اتخاذ شده است و سازمان جاسوسی اسراییل نیز دراین عملیات دخالت دارد.
وی گفت: باتشدید بحران خاورمیانه ، مراقبت از مراکز یهودیان در اتریش افزایش یافته و به جز ماموران پلیس، ماموران حفاظت بخش خصوصی تحت امر مراکز یهودیان از ساختمان ها و افراد مهم یهودی مراقبت می کنند.
وی افزود : در بعضی از ساختمان های متعلق به یهودیان دراتریش ماموران پلیس درامر حفاظت با ماموران انتظامی بخش خصوصی و بااستفاده از دستگاه های الکترونیکی ردیابی همکاری می کنند و پلیس گشت های خود در اطراف مراکز یهودی را افزایش داده است.
وی گفت: به خاطر مسائل امنیتی نمی تواند توضیح بیشتری بدهد ولی در حفاظت از ساختمان های یهودیان دراتریش همکاری خوبی بین پلیس و ماموران حفاظت بخش خصوصی مراکز یهود که زیرنظر ماموران سازمان مخفی اسرائیل هستند وجود دارد.
Bachinge Ewald *غـک *