ایران: علم هیدروگرافی به عنوان یک تخصص پشتیبان ناوبری ایمن محسوب می شود # تهران ، ایرنا: 16 مهر 1379 برابر با هفتم اکتبر 2000 وزیر راه و ترابری ایران روز شنبه گفت : علم هیدروگرافی به عنوان یک تخصص پشتیبان ناوبری ایمن محسوب می شود و سازمان بین المللی هیدروگرافیکی (IHO) که متولی امور هیدروگرافی دریاهای جهان است ، با تهیه راهکارهای مورد نیاز در خصوص علوم و فنون این رشته وظیفه مهمی را بر عهده دارد.
"محمود حجتی" در همایش منطقه ای هیدروگرافی در مرکز آموزش سازمان بنادر و کشتیرانی افزود: سازمان بین المللی هیدروگرافی با 70 عضو یک شبکه جهانی است و طرح تهیه نقشه های بین المللی و استاندارد کردن آنها به نام اینتچارتز (INTCHARTS) شناخته می شود.
وی با اشاره به اهمیت همایش مذکور منطقه " راپمی " را مهمترین منطقه دریایی ذکر کرد و اظهار داشت : تنها از تنگه هرمز دراین منطقه سالانه حدود 12 هزار کشتی اقیانوس پیما رفت و آمد می کنند و روزانه حدود 14 میلیون بشکه نفت از منطقه دریایی " راپمی " به سایر کشورها صادر می شود.
"حجتی" سیستم نقشه های ناوبری الکترونیکی ( FCDIS ) را به عنوان یکی از مدرن ترین ابزارهای ناوبری دریایی که می تواند در حداقل سازی خطاهـــــای انسانی موثر باشد ، نام برد و آن را یکی از موضوعات قابل بحث در این همایش دانست.
وزیر راه و ترابری تشکیل کنفرانس هیدروگرافی را پیش مقدمه شکل گیری کمیسیون هیدروگرافی ذکر کرد تا زمینه لازم برای کشتیرانی ایمن فراهم و از وقوع سوانح ناگوار دریایی جلوگیری شود.
"حجتی " همچنین استفاده از بخش های مهم دریانوردی از نقشه های دریانوردی را به عنوان داده های جدید برای اصلاح اطلاعات ناشی از تغییر بستر دریاها لازم و ضروری دانست.
پخش پیام های ایمنی دریانوردی ، ترافیک دریایی (VTMIS) از دیگر موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
* ا . ه *