قطر، خواستار اتخاذ ساز و کار مناسب تثبیت قیمتهای نفت از سوی "اوپک" شد # کاراکاس، ایرنا: هفتم مهر 1379 برابر با 28 سپتامبر 2000 امیر قطر ، از اوپک خواست ، ساز و کار مناسبی برای تثـبیت قـیمت های نفت تا سطحی که ارزش خرید آن را حفظ کند ، اتخاذ نماید.
شیخ " حمد بن خلیفه آل ثانی " در سخنرانی مراسـم افتتاح دومین اجـلاس سران " اوپک " در محل تاتر شهر کاراکاس گفت: کشورهای مصرف کننده نفت و به ویژه مصرف کنندگان عمده ، اکنون قیمت هایی را پیشنهاد می کنند ، که به نظر آنها ، قابل قبول و عادلانه است و خارج از محدوده ای نیست که کشورهای تولید کننده نفت ، در پی آن هستند.
وی گفت : این محدوده قیمت ، سرمایه گذاری های لازم برای افزایش ظـرفیت تولید را ترغیب می کند و عرضه نفت و تداوم رشد اقتصادی جهان رادر سطح قابل قبول تضمین می نماید.
وی ، بر ضرورت بررسی این پیشنهاد با کشورهای مصرف کننده و دیگر تولید -کنندگان نفت در هفتمین نشست بین المللی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت در نوامبر امسال ، اشاره کرد.
امیر قطر افزود : کاهش قیمت های نفت در سطحی که در یک دوره کوتاه با آن مواجه بودیم ، به نفع تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان نفت نیست و سرمایه گذاری در بخـش نفت برای ظرفیت سازی را ترغیب نمی کند ، لذا طبیعـی اسـت که فقط همکاری کشورهای تولیدکننده نفت در تعیین سطح تولید برای بهبود قیمت ـ های نفت ، کارساز است.
وی ، با ابرازخرسندی نسبت به اینکه ، قطـر اولین کشوری بود که بعد از تشکیل سازمان اوپک به عضویت آن پذیر فته شد ، گفت : تعهدات اوپک از ابتدای تاسیس تاکنون برای تضمین عرضه نفت به کشورهای مصرف کننده نفت در سطح قیمت ـهای قابل قبول که ثبات بازار و انجام سرمایه گذاری های لازم را ترغیب کند، همچنان پابرجاست.
خلیفه آل ثانی افزود: دسترسی به این کالای با ارزش و تداوم تقاضا برای آن ، از اهداف مهمی است که سازمان اوپک علاقه مند به تحقق آن است.
از طرف دیگر ، نیاز کشورهای عضو اوپک به تامین مالی توسعه اقتصادیشان و بالا بردن استانداردهای زندگی مردم خود و کاهش وابسـتگی شـدید به درآمد حاصل از نفت همچنان یک ضرورت اساسی است.
امیر قطر افزود: سازمان اوپک هیچگاه در پی مقابله با کشـورهای مصـرف کننده نفت یا دیگر کشورها نبوده است. در حالی که به ویژه در دو دهه گذشته در پی انجام مذاکرات با مصرف کنندگان و دیگر تولیدکنندگان نفت بوده است.
*ا- ع*