هاشمی رفسنجانی: روحانیت باید باادبیات و زبان روز با جامعه سخن گوید # قزوین، ایرنا: هفتم مهر 1379 برابر با 28 سپتامبر 2000 " هاشمی رفسنجانی " ، رئیس مجمع تشخـیص مصلحت نظام، گفت : روحانیت به عنوان موتور حرکت مردم سالاری در ایران، باید با "ادبیات" و "زبان روز" با جامعه سخن بگوید.
هاشمی رفسنجانی ، ظهر پنج شنبه در جمع علما، روحانیون و طلاب اســتان قزوین واقع در غرب استان تهران، افزود: قطعا روحانیت باید به روز حرف بزند و با ظرفیتی که دارد به سـرعت متحـول شده و مسائل را با اسلام تطبیق دهد.
وی،گفت : اسلام دینی دگم و خشک نیست و اجتهاد باید هوشیارانه، آگاهانه و مسلط بر شرایط و مقتضیات جهان و انسان باشد و مبتکرانه بـرای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در صحنه حضور داشته باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت : اجتهاد به معنای تغییر اصول دین نیست ، بلکه ضـامن همراهی و پیشـتازی معارف اسلامی در حرکت تکاملی بشر است .
رئیس تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت : در روند تاریخ، هـرگاه حکومتها مردمی می شدند و با مردم رفتار خوبی داشتند، رابطه روحانیت هم با آنها خوب بوده ، اما اگر حکومتها فاسد و نادرست بودند ، روحانیت راه خود را از آنها جدا کرده است.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد : روحانیت هیچگاه در فکر کشور گشایی و بدست گرفتن حاکمیت از طریق خشونت نبوده ، بلکه همواره بر فکر و دل مردم حکومت کرده است .
وی اوج حضور روحانیت در حاکمیت جامعه ایران را انقلاب اسلامی خواند که در آن بیش از 99 درصد جامعه به حکومت اسلامی با پیشتازی ولایت و روحانیت رای دادند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : اگر انسان ، تاریخ دست نخورده ای از مشروطیت در ایران داشته باشد ، در می یابد ، استکبار جهانی همان سناریو را با تطبیق شرایط زمانی ویژه خود در انقلاب اسلامی نیز پیاده کرده است .
وی گفت: آنها درصدد برآمدند کاری که در زمان مشروطیت برسر مجلس آورند ، برسر مجلس شورای اسلامی دوره اول نیز بیاورند، اما نتوانستند، ولی همانند دوره مشروطه، دست به ترور زدند، ستون پنجم خود را فعـال ساختند و جنک را نیز بر ایران تحمیل کردند ، اما تاکنون در همه صحنه ها شکست خورده است .
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد : ایـنک که مهـمترین اتفـاق تاریخ اسـلام در ایران روی داده و حکومت اسلامی ب ر مبنای ولایت فقیه شکل گرفته است ، حوزه ها وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارند و آگاهانه باید جلوی ترفندها و نیرنک ـ های استکبار را که با همه امکانات تلاش می کند ، ریشـه انقـلاب اسـلامی را در ایران بخشکاند ، بایستند.
*ا- ع*