نماینده ربانی: جبهه متحد خواهان راه حل مسالمت آمیز برای بحران افغانستان است # اسلام آباد ، ایرنا: 12 شهریور 1379 برابر با دوم سپتامبر 2000 یکی از نمایندگان "برهان الدین ربانی" رئیس دولت اسلامی افغانستان گفت: ربانی و سایر رهبران جبهه متحد خواهان اعاده صلح درافغانستان ازطریق مذاکرات سیاسی هستند، اما گروه طالبان حاضر به پذیر ش این راه نیست.
"صدیق مهمند" ، روز شنبه در گفت و گو با "ایرنا" در پیشاور گفت: گروه طالبان سیاست جنک طلبی را در افغانستان تعقیب می کند و تا زمانی که دست از این سیاست برندارد، مشکلات افغانستان حل نخواهد شد.
وی افزود: ملاعمر و سایر رهبران طالبان باید بدانند که با زور و نیروی نظامی نمی توانند مشکلات افغانستان را حل کنند.
مهمند گفت: رهبر طالبان برخلاف شعارهایی که می دهد مخالف صلح و آرامش در افغانستان است و به همین دلیل صلاحیت ندارد بر این کشور حکومت کند.
صدیق مهمند از روحانیون، رهبران جهادی و سران اقوام و قبایل خواست که سیاست های جنک طلبانه طالبان را محکوم کنند و به دنبال راه حل های مسالمت آمیز برای بحران افغانستان باشند.
وی همچنین "طالبان" را گروهی منحط و جنک طلب توصیف کرد و افزود: همه می دانند این گروه پس از تسلط بر اکثر مناطق افغانستان دست به اقدامات ضد انسانی زد که بستن مدارس، آزار واذیت زنان و پاکسازی قومی ومذهبی از جمله این اقدامات بود.
نماینده برهان الدین ربانی گفت: جبهه متحد ضمن جستجوی راههای مسالمت آمیز، آمادگی نظامی خود را نیز حفظ کرده و ازمناطق تحت کنترل خود با تمام توان دفاع خواهد کرد.
وی در پایان گفت: از دولت پاکستان می خواهیم برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان، گروه طالبان را به مذاکره تشویق و با همه گروههای جهادی این کشور رابطه متعادلی برقرار کند.