5/2 میلیارد دلارسرمایه گذاری خارجی در ایران طی سه سال اخیرانجام شد # ساوه ، ایرنا: 7 شهریور 1379 برابر با 28 اوت 2000 نماینده مردم ساوه درمجلس شورای اسلامی گفت : به دنبال اجرای سیاست تشنج زدایی دولت سید "محمد خاتمی" حجم سرمایه گذاری خارجی درایران طی سه سال اخیر به 5/2 میلیارد دلار رسیده است.
" علی اکبرجعفری " روز دوشنبه به مناسبت هفته دولت درجمع نمایندگان نهادهای کارگری ساوه درخانه کارگر تشکیلات این شهرستان افزود : چین طی سالهای 93 تا 98 میلادی 260 میلیارد دلارجذب سرمایه گذاری خارجی داشت درحالی که سهم ایران دراین زمینه تنها 750 میلیون دلار بود.
وی با تاکید برلزوم استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای توسعه اقتصادی ایران افزود : ایران نه تنها درجذب سرمایه گذاری خارجی موفق نبوده بلکه حتی بخشی از سرمایه گذاری داخلی نیز به خارج منتقل شده است.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی، اهتمام به مساله مهم امنیت را لازمه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی دانست.
جعفری خروج افاغنه از ایران را در کوتاه مدت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال موثر دانست.