روزنامه های صبح دوشنبه"مطبوعات به مردم چه می گویند؟"ایران ورزشی.
# تهران، ایرنا: 7 شهریور 1379 برابر با 28 اوت 2000 ایران ورزشی.
............
* عابدزاده : این تیم ملی به درد جلال می خورد (خبرـص1) * صدای مربیان پرسپولیس درآمد (خبرـص1) * سن خوزه باخت اما خداداد انگشت نما بود (خبرـص1) * استقلال دست بردار نیست یا 3-0 یا تکرار بازی (خبرـص1) * تیم ملی جوانان نیمه دوم راه افتاد (خبرـص1) * گزارش تمرین دیروز ملی پوشان (خبرـص1) * گپی دوستانه با همه فوتبال دوستان ، مربیان و کارشناسان (خبرـص1) * امانی تهدید کرد(خبرـص1) * حافظیه فراموش نشود (خبرـص1)