رئیس مجلس :حادثه دانشگاه تبریز تلخ تر از حادثه کوی دانشگاه تهران بود # تهران ، ایرنا: 22 مرداد 1379 برابر با 12 اوت 2000 "مهدی کروبی" رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیــدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریزگفت :اگرچه درباره مجازات اصلی متهمین اصلی کوی دانشگاه تهران اقدامی صورت نگرفته، امادانشجویان دانشگاه تبریز مظلوم تر واقع شده اند.
کروبی ، در ایــــن دیدار بااشاره به نقش ممتاز و ارزنده دانشجویان و انجمن های اسلامی در صحنه های مختلف ازجمله انقلاب ، دفاع مقـدس ، مقابله بـا گروهک های التقاطی و جلب مشارکت مردم در عرصه های گوناگون ، تاکید کـــرد : دانشجویان همواره در تاریخ انقلاب و نظام نقشی شایسته خواهند داشت.
وی ، همچنین با ابراز تاسف عمیق از فاجعه سال گذشته دانشگاه تبریــز، گفت : اگر چنانچه نیروهای مختلف امنیتی و انتظامی و سایر مسوولان مرتبط با این حادثه با تدبیر و هوشمندی عمل می کردند ، ما دیگر شاهد و ناظر شهادت یکی ازبسیجیان و نیز ضرب و شتم و اهانت به دانشجویان نبودیم.
رئیس مجلس با اشاره به صدور احکام محکومیت نسبتا سنگین برای عده ای از دانشجویان ، به رغم عدم شناسایی عوامل اصلی جنایات دانشگاه تبریز ، گفـت : با اقداماتی که برای حل معضل دانشجــویان زندانی دانشگاه تبریز صورت گرفته وبه ویژه با مذاکراتی که شخصا با دادستان کل کشور انجام داده ام و قول مساعد وی ،انشاء ا... با آزادی قطعی دانشجویان که درحال حاضر درمرخصی به سر می برند ، بخشی از نگرانی های دانشجویان رفع گردد.
وی بااشاره به ضرورت ریشه یابی واهمیت رسیدگی جدی واساسی حادثه دانشگاه تبریز و شناسایی عاملان و مسببین این واقعه تلخ ، اظهار امیدواری کرد : با تلاش و پیگیری مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان تبــریز و با استفاده از اختیارات قانونی خود موضوع مورد بررسی دقیق قرار گـــــرفته و ضمن مجازات جنایتکاران ، گزارش آن نیز به اطلاع عموم برسد.
درابتدای این دیدار ، چند تن از اعضای شورای مرکـــــزی انجمن اسلامـی دانشجویان دانشگاه تبریز طی سخنانی خواستار انتشــــار گزارش کمیته تحقیق شورای امنیت ملی در خصوص وقایع دانشگاه تبریز شدند.
اعضای این شورا همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردنـد با تشکیل هیات تحقیق و تفحص درخصوص وقایع وحوادث دانشگاه تبریز همه ابعاد این فاجعه برای مردم روشن گردد و مسببان و عاملان آن نیز مجازات گردند.