یک سازمان دانشجویی درموردتبدیل شدن ایالت آسام هندبه کشمیردیگر هشدار داد # گواهاتی ، ایرنا: 22 مرداد 1379 برابر با 12 اوت 2000 یک سازمان نیرومند دانشجویی در ایالت آسام هند،هشدار داد: اگر مهاجرت غیرقانونی به ایالت های شمال شرقی هند ادامه یابد، این منطقه مرزی بــــه کشمیر دیگر تبدیل خواهد شد.
"ساموجال باتاچاریا"، مشاور اتحادیه دانشجویان کل آسام (آسو)روز جمعه اظهارداشت، مهاجرت غیرقانونی اتباع بنگلادشی وافراد مسلح وابسته به سازمان اطلاعات ارتش پاکستان بدون وقفه ادامــه دارد و این امر می تواند این منطقه را به سرنوشت بدتر از کشمیر گرفتار کند.
ایالت آسام در شمال شرق هند،240 کیلومتر مرز مشترک با بنگلادش دارد،که در اغلب نواحی ناهموار بوده و برای ورود غیرقانونی اتباع این کشور به این ایالت مساعد می باشد.
سازمان دانشجویان کل آسام (آسو) ، در اوایل دهه 80 یک مبارزه شش ساله خشونت بار را علیه غیر آسامی ها در این ایالت آغاز کرد. این امر منجر به امضا قرارداد سال 1985 بین این سازمان و دولت مرکزی هند شد. در آن هنگام "راجیو گاندی" از حزب کنگره نخست وزیر هند بود و "پرافولا کومار ماهانتا" سر وزیر کنونی آسام ریاست سازمان "آسو" را بر عهده داشت.
براساس این قرارداد، کسانی که پس از مارس سال 1971 وارد ایالت آســام شده اند، بیگانه پنداشته شده و باید از این ایالت اخراج شوند و افرادی که بین سال های 1966 تا 1971 به این ایالت مهاجرت کرده اند، به مدت 10 سال از حق رای محروم می شوند.
این سازمان مدعی است،در حال حاضر حدود سه میلیون اتباع بنگلادشی در این ایالت به طور غیر قانونی به سر می برند و تهدید کرده است ، که برای بیـرون راندن این افراد ، دست به یک شورش، شبیه سالهای دهه 80خواهد زد.
/12/196 230 ساعت : 55:01 تمام انتهای پیام C22.01-55-55