صندوق بین المللی پول در بدهی کشورهای فقیر تخفیف قائل خواهد شد # نیویورک ، ایرنا: 18 مرداد 1379 برابر با هشتم اوت 2000 رئیس صندوق بین المللی پول،اعلام کرد: مسئلـه تخفیف بیشتـر در بدهی های کشـورهای فقیر جهان در دست پیگیـری است، ولی این کشـورها نیز متقابلا باید سیاست هایی را در پیش گیرند که این پولها حیف و میل نشود.
"هورست کهلر"، روز سه شنبه، گفت: بخشودگی کامل بدهی های این کشورها در صورتی که این پول به جیب افراد فاسد سرازیر شود ، کار صحیحی نخواهد بود و هدف را نقض خواهد کرد.
در نشست های اخیر بین المللی ، کشورهای ثروتمند جهان متعهد شـدند، که در آینده نزدیک مقادیر بیشتری از بدهی های کشورهای فقیر را مشمول تخفیف قرار دهند، ولی ظاهرا تنها نه کشور از 41 کشور بدهکار جهان مشمـول این تخفیف ها شناخته شده اند.
در گزارش اخیر سازمان ملل درباره بدهی های کشورهای فقیر جهان ، گفته شده است ، که تخفیف در بدهی ها به تنهایی نمی تواند فقر را در این کشورها از میان بردارد.
در گـزارش سازمان ملل، از کشورهای ثروتمند جهان خواسته شـده است، 20 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار کشورهای فقیر آفریقایی قرار گیرد، تا این کشورها بتوانند به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند.