روزنامه های صبح دوشنبه -"مطبوعات به مردم چه می گویند"؟- رسالت # تهران ، ایرنا: 10 مرداد 1379 برابر با 31 جولای 2000 رسالت ......
* کروبی : فقر و تبعیض نگران کننده است (خبرـص1) * شاهرودی : عامل اصلی تبعیض فقدان نظارت است (خبرـص1) * ولایتی : هیچ تصمیمی برای ورود به رقابت انتخابات ریاست جمهوری ندارم (خبرـص1) * دکترمحمود کاشانی حقوقدان: رئیس قوه قضاییه هم مجازبه دخالت در پرونده های کیفری نیست (خبرـص1) * دومین عامل آشوبهای تیرماه 78 به آمریکا فرار کرد (خبرـص1) * رئیس جمهور : باید با پاسخگویی به جوانان آینده را بسازیم (خبرـص2) * رئیس قوه قضاییه: دیوان عدالت اداری ابزار رفع فساد اداری است (خبرـص2) * سید مرتضی نبوی : امروز نفاق جدید با چهره اصلاح طلبی می خواهد فساد راه بیندازد (خبرـص3)