رییس جمهور قزاقستان، انتقال نفت آن کشوربه جهان خارج را مهمترین اولویت کشورش خواند # پاریس، ایرنا: 22 تیر 1379 برابر با 12 جولای 2000 " نورسلطان نظربایف " ، رییس جمهور قزاقستان ، در آستانه سفر اروپایی خود به بروکسل و پاریس با اشـاره به ظـرفیت بالای تولید نفـت آن کشور خاطر نشان کرد : در حال حاضر انتقال نفت و گـاز قزاقسـتان به بازارهای جهانی ، مهمترین اولویت آن کشور است.
نظربایف، در گفت و گو با روزنامه "لوفیگارو" که در شماره روزچهارشنبه آن به چاپ رسیده است، درباره مساله انتقال نقت آسیای مرکزی به جهان خارج گفته است : در این زمینه قرادادی با روسیه تحت عنوان "کنسرسیوم خط لوله دریای خزر" ، منعقد شده است ، که تا سال 2001 میلادی نهایی خواهد شد و از طریق آن ، 40 میلیون تن از نفت تولید شده در قزاقسـتان به روسـیه منتقل خواهد شد.
با این حال ، نظربایف تصریح می کند: طی 5 تا 10 سال آینده ظرفیت تولید نفت قزاقستان به 150 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
رییس جمهور قزاقستان ، آنگاه به روابط کشورش با جهـان خــارج پرداخت و تصریح کرد ، آن کشور با فرانسه دارای روابطی خوب است و در حال حاضر 40 شرکت فرانسوی در قزاقستان حضور دارند. مجموع سرمایه گذاری های این شرکتها از زمان استقلال آن کشور تاکنون ، به 10 میلیارد دلار می رسد.
وی افزود : آلماتی در روابط با روسیه نیز بر این باور است که مسکو به قزاقستان احتیاج دارد. ما مواد اولیه مورد نیاز روسـیه را تامین می کنیم ، شریک امنیتی روسیه هستیم ، در فضـانوردی نیـز پایگـاه " بایکامور " را در اختیار آنان می گذاریم. در روابط با دیگر کشورها نیز نظر به کشورهایی چون ایران و چین داریم.
رییس جمهور قزاقستان افزود : ما در روابط خـود با دیگـران به خـواست کشورهای ثالث توجه نداریم و آنچه مهم است ، منافع اقتصادی کشورمان است.