۲۲ تیر ۱۳۷۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5635524
۰ نفر
پیام دبیر کل سازمان ملل بمناسبت روز جهانی جمعیت # سازمان ملل، ایرنا: 22 تیر 1379 برابر با 12 جولای 2000 دبیر کل سازمان ملل روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی جمعیت ( 11 جولای ) اظـهار داشت : درک بهتر مسائل زنان در جهان، باعث ایجاد تغییرات عمده در زندگی روزمره میلیون ها تن در سراسر جهان شده است.
امسال روز جهانی جمعیت از سوی سازمان ملل روز " نجات زندگی زنان" نام نهاده شده است.
"کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل درپیام خود به همین مناسبت گفت : زنان اکنون ازحق انتخاب بیشتری برخوردارند و قادرند در مورد زندگی خود تصمیمات کلیدی اتخاذ کنند اماهنوز کارهای زیادی پیش روی داریم که باید انجام شود.
بسیـاری از دختـران در زمـیـنه های آموزشی از امکانات پسران بـرخوردار نیستند، بسیاری از زنان نمی توانند درباره زمان حاملگی خود تصمیم بگیرند ، بسیاری از زنان به ویژه به هنگام بروز جنک ها و مناقشات درمعرض خشونت های جنسی قرارمی گیرند وبسیاری ازآنان به سقط جنین های غیربهداشتی روی می آورند.
کوفی عنان در بیانیه خود افزود: تقارن روز جهانی جمعیت با برگزاری اجلاس بین المللی ایدز در دوربان آفریقای جنوبی فرصـت خـوبی است که آموخته- هایمان را درباره اثرات سودمند بـهـداشـت بر زندگی مردم و اثرات سوء رشد جمعیت به کنترل بیماری ایدز، تعمیم دهیم .
دبیرکل سازمان ملل در پیام خود دربـاره لـزوم کـنترل جمعیت در جهان اظهار داشت: لازم است در سرآغاز قرن جدید، جمعیت جهان در حد کنترل شده ای تثبیت شود.
عنان افزود: جمعیت جهان اکنون بالغ بر شش میلیارد است و چالش فراروی ما مشخص است، باید صلح و امنیت مردم جهان را تامین کنیم و اطمینان حاصل کنیم که مردم جهان بویژه زنان می توانند آگاهـانه دربـاره تعـداد فرزندان خود، تصمیم گیری کنند.
دبیرکل سازمان ملل گفت: برخورداری از بهداشت، امنیت و احترام اساس و جوهره حقوق بشر را تشکـیل می دهـد و اکنون جهان روز به روز بیشتر به این حقیقت واقف شده است که بهداشت تولید مثل نیز بخش اساسی این حقوق است.
عنان در خاتمه اظهار داشت: بیائید در اولین روز جهانی جمعیت در قرن بیست یکم تمامی مهارت ها و توان خود را برای نجات زندگی زنان بکار گیریم و این قرن را قرن بهتری برای زندگی همگان بسازیم.