وزیر کشور: با پدیده ناامنی در مرزهای شرقی برخورد جدی خواهد شد # مشهد، ایرنا: 22 تیر 1379 برابر با 12 جولای 2000 سید "عبدالواحد موسوی لاری" وزیر کشور ایران، سه شنبه در مشهد گفت : با انسداد کامل مرز مشترک ایران ـ افغانستان ، با پدیده ناامنی و شـرارت در مناطق مرزهای شرقی کشور برخورد جدی خواهد شد.
لاری در جمع خبرنگاران به ایرنا گفت : با ایجاد موانـع و کنترل مرزهای شرقی ، ضریب امنیت و آرامش برای مرزنشینان نزدیک به صددرصد می رسد.
وی افزود : در اجرای طرح انسداد مرزهای شرق کشور 200 کیلومتراز مناطق حساس مرز در خاک خراسان ، موانع الکترونیکی نصب می شود.
وزیر کشورافزود : همچنین در یکصد کیلومتر خطوط مرزهای شرقی سیـم خادار احداث خواهد شد.
لاری گفت : عملیات احداث 40 کیلومتر راه صعب العبور که دوطرف جاده مرزی به طول 900 کیلومتر به یگدیگر متصل می کند ، امروز آغاز شد.
وی از دیگر برنامه های انسداد مرز شرق کشور ، بکارگیری رادارهای جدید، حفر کانال ، خاکریرز ، اجرای طرحهای برق رسانی آبرسانی به پاسگاهها، احداث راههای ارتباطی شوسه و آسفالته، تقویت پاسگاهها و برجکهای مرزبانی نام برد.