اظهارات رئیس کل اتحادیه فدرال صنعت آلمان درباره همکاری های اقتصادی با ایران # برلین، ایرنا: 21 تیر 1379 برابر با 11 جولای 2000 آقای " لدرر" رئیس بنیاد همکاری اقتصادی آلمان با کشورهای افریقایی و شمال آسیا سه شنبه در جریان گفتگوی آقای خاتمی با صــاحبان صنایع آلمان در برلین در سخنانی درخانه اقتصاد این کشور تصریح کرد: جمهوری فدرال آلمان و صاحبان صنایع وسرمایه این کشور خواستار همکاری های طولانی وباثبات باجمهوری اسلامی ایران هستند.
رئیس بنیاد همکاری های اقتصادی آلمان باکشورهای افریقایی و آسیای شمالی در ادامه تصریح کرد : صاحبان صنایع و بازرگانان آلمانی روابط دیرینه ای با ایران دارند و سفر آقای خاتمی موجب آشنایی هربیشتر سرمایه گذاران آلمانی با زمینه های همکاری های اقتصادی و چگونگی سرمایه گذاری در ایران و حتی به طور مشترک در کشورهای دیگر می شود.
آقای لدرر با تاکید بر اینکه تلاش صنعتگران و صـاحبان سرمایه در آلمان گسترش همکاری های اقتصادی با ایران و همگامی با دولت آلمان در تــوسعه این روابط خواهد بود گفت : صاحبان سرمایه و صنــایع در آلمان آمادگی دارند تا در سطوح مختلف و به خصوص تخصصی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران همکاری کنند.
وی از همکاری مشترک اقتصادی آلمان و ایران استقبال کرد و خواهان کاهش عوارض گمرگی و تسهیل دراخذ مالیات مضاعف شد و سفر آقای خاتمی به آلمان را گامی جدید در گسترش روابط دو کشور عنوان کرد.
رئیس بنیاد روابط اقتصادی آلمان باشمال افریقا وخاورمیانه بااشاره به عزم دولتش برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها تصریح کرد: حاضران در این نشست به عنوان نمایندگان اقتصاد آلمان برای سازندگی اقتصادایران آمادگی دارند تا روابط براساس منافع مشترک و در زمینه های جدید گسترش یابد.