دوحه از آمریکا خواست در اختلافات مرزی قطر و بحرین بی طرف باشد # ابوظبی، ایرنا: 12 تیر 1379 برابر با دوم جولای 2000 دولت قطر از آمریکا خواست نسبت به اختلافات مرزی جاری میان قطر و بحرین بی طرف باشد و برای حل این اختلافات تلاش کند.
دبیر کل هیات وزیران قطر گفت : "ادامه اختلافات مرزی میان قطر و بحرین عامل تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است به همین علت واشنگتن با داشـتن روابط متین با دوحه و منامه ، باید برای حل این اختلافات تلاش کند." روزنامه "الوطن" چاپ دوحه روز یکشنبه بــه نقل از "عبدالله عبداللطیف المسلمانی" نوشت : "اظهارات اخیر سفیر آمریکا در بحرین نظر شخصی او است و بیانگر موضع واشنگتن در مورد اختلافات مرزی قطر و بحرین نیست." " جان یانک" سفیر آمریکا در بحرین پنج شنبه گذشته در گفت و گو بــــا روزنامه "الایام" چاپ منامه خواستار حفظ وضعیت فعلی مرزهای میـــان قطر و بحرین شد.
قطر و بحرین بر سر مالکیت تعدادی جزیره مرزی از سال 1938 مـــیلادی با یکدیگر اختلاف دارند. اما این موضوع از اوایل دهه نود به دیوان داوری لاهه ارجاع شده است.
اساس اختلافات مرزی میان قطر و بحرین بر سر حاکمیت بــر جزایر "حوار"، "فشت الدیبل" و "جراده" و نیز منطقه "زباره" است. این جزایر کـــــه تحت حاکمیت بحرین قرار دارند ، از ذخایر نفت و آب شیرین برخوردار هستند.
رسیدگی به پرونده این اختلاف از ماه ژوئن در دیوان بین المللی لاهه آغاز شده است.