لشکر 27 محمدرسول الله (ص ) خواستار روشن شدن وضعیت چهار تبعه ایرانی شد # تهران، ایرنا: 12 تیر 1379 برابر با دوم جولای 2000 لشکر "27 محمد رسول الله"(ص ) روز یکشنبه دربیانیه ای خواستار تلاش مستمر و فراگیر مجامع دولتی ، سیـاسی و جراید داخلی ، برای روشن شدن وضعیت چهار تبعه ایرانی در بند اسراییل شد.
"محسن موسوی"، "احمد متوسلیان"، "تقی رستگار مقدم" سه دیپلمات ایرانی و "کاظم اخوان" خبرنگار ایرنا، در سال 1982 توسط نیروهای فالانژ وابسته به اسراییل در پست بازرسی "برباره" در جاده بیروت ـ طرابلس ربــوده شده و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
در این بیانیه ، با انتقاد از سکوت مجامع بین المللی دراین خصوص، آمده است: با گذشت 18 سال از آن عمل تروریستی ، هنوز هیچگونه حرکت قابل توجـهی از سوی مجامع بین المللی صورت نگرفته و سرنوشت این چهــار تبعه ایرانـی در پرده ای از ابهام باقی مانده است.
دراین بیانیه با تاکید بر لزوم حساسیت و جدیت در پیگیری این مسـاله ، تصریح شده است : اگر آن روز در قبال ربوده شدن خبرنگار خود کاظم اخوان در لبنان سکوت اختیار نمی کردیم ، یکی دیگر خبرنگار ما ، شـهید "محمود صارمی" را در افغانستان به آن طرز فجیع به شهادت نمی رساندند.