رییس جمهورمونته نگرو : به همه پرسی برای استقلال نزدیک می شویم # بلگراد، ایرنا: 10 تیر 1379 برابر با 30 ژوئن 2000 "میلو جوکانوویچ" رییس جمهور مونته نگرو ، در گفت و گو با تازه ترین شماره هفته نامه نین چاپ بلگراد گفت، به خاطر اوضاع ناامیدکننده حاکم بر یوگسلاوی، مونته نگرو به سوی همه پرسی و استقلال نزدیک می شود.
وی، افزود: سه سال پیش بین 7 تا12 درصد از مردم مونته نگرو از استقلال حمایت می کردند، ولی امروزه 36 تا40 درصد از مردم از جدایی و استقلال حمایت می کنند.
جوکانوویچ تاکید کرد ، اگر 20 تا 25 درصد کسانی را که از کنفدراسیون حمایت می کنند، به این رقم اضافه کنیم، مشخص می شود،که با ادامه اوضاع مایوس کننده در بلگراد، مونته نگرو به استقلال نزدیکتر می شود.
وی با اشاره با لزوم اجرای قانون اساسی در کشور ، گفت : با افرادی که مخالف قانون اساسی یوگسلاوی عمل می کنند و خواهان سوء استفاده از ارتش علیه مردم سالاری هستند، دیدار نخواهم کرد و مدت 15 ماه است که با فرماندهی ارتش دوم و نیز فرمانده نیروی دریایی یوگسلاوی تماسی نداشته ام.
جمهوری فدرال یوگسلاوی از دو جمهوری صربستان و مونته نگرو تشکیل یافته است که هم اکنون اختلافات شدیدی بین آنها وجود دارد و مقامات پودگوریتسا خواستار برخورداری از حقوق برابر با صربستان و یا جدایی از یوگسلاوی هستند در حال حاضر،بلگراد هیچگونه کنترلی سیاسی و اداری بر مونته نگرو ندارد لیکن ارتش دوم یوگسلاوی در مونته نگرو مسلط بر اوضاع این جمهوری است.
رییس جمهور مونته نگرو ، گفت: مدت سه سال است که فدراسیون دیگر کارایی لازم را ندارد و هیچکس نیز در مورد برگزاری انتخابات در یوگسلاوی به مقامات پودگوریتسا اطلاعی نداده است.
وی افزود، برگزاری انتخابات پارلمان فدرال به عمیق تر شدن بحران حقوقی و قانونی منجر خواهد شد و در صورتی که شرایط سیاسی در بلگراد تغییر نیابد ، شرکت در انتخابات به معنای شرکت در بقای دیکتاتوری خواهد بود.
جوکانوویچ،با اشاره به شرکت وزیر امور خارجه مونته نگرو در جلسه شورای امنیت گفت، سازمان ملل باید در نظرداشته باشد که روابط نامشخص بین بلگراد و پودگوریتسا می تواند مقدمه درگیری جدیدی در این منطقه باشد که معلوم نیست چه کسی مسوول آن است.
وی، افزود: در حال حاضر، دیپلماسی یوگسلاوی در اختیار رژیمی است،که با سیاست خود کشور را با وضعیت قبلی مواجه ساخته و ما نمی خواهیم حتی به طور ظاهری در شکل مصنوعی سیاست خارجی یوگسلاوی شرکت داشته باشیم.