استقبال آمریکااز بازداشت نفتکش های حامل نفت قاچاق عراق توسط ایران # نیویورک ، ایرنا: دهم تیر 1379 برابر با 30 ژوئن 2000 وزارت خارجه آمریکا از توقف دو نفتکش حامل نفت قاچاق عراق تــــوسط ایران استقبال کرد .
"فیلیپ ریکر"سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ضمن استقبال از اقدام ایران مبنی بر متوقف کردن دو نفتکش عراقی حامل نفت قاچاق ، گفـت : این اقدام ایران در حمایت از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل صــورت گرفته و اقدام مثبتی محسوب می شود .
ریکر افزود: آمریکاازاین اقدام مثبت ایران استقبال می کند و امیدوار است ایران به فعالیت خود در این راستا ادامه دهد .
وی گفت : براساس قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل ، تمامی کشورها متعهد هستند از قاچاق جلوگیری کنند و منفعت کشورهای منطقه درایـن مورد کاملا روشن است .
جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده بود دو نفتکشی را کـــه بطور غیر قانونی وارد آب های ساحلــی ایران شده بودند و فاقد مدارک معتبر بودند را متوقف کرده است .
پس از تهاجم عراق به کویت و جنک خلیج فارس در سال 1991 متعاقــب آن که تحریم های گسترده اقتصادی علیه این کشور را بدنبال داشت ، صادرات نفت عراق کاملا و بدقت توسط سازمان ملل نظارت می شود .