امضاء تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت قزاقستان و یک شرکت فرانسوی # آلماتی ، ایرنا: دهم تیر 1379 برابر با 30 ژوئن 2000 شرکت ملی نفت قزاقستان " قزاق اویل" و شرکت فرانسوی " بورگوس آف شور" یک تفاهم نامه در مورد احداث موسسات زیربنایی نفتی در استان های آتراو و منگستاو واقع در ساحل خزر و غرب قزاقستان امضاء کردند .
روزنامه " کازاخستانسکایا پراودا " چاپ آلماتی روز جمعه نوشت : ایـــن تفاهم نامه 240 میلیون دلاری در پایان سفر نورسلطان نظربایف رییس جمهوری قزاقستان به فرانسه امضاء شد .
نورلان بالگیمبایف ، مدیرعامل " قزاق اویل" که از سوی کشورش این تفاهم نامه را امضاء کرده است گفت: این تفاهم نامه تنها مرحله نخست همکاری دو شرکت را شامل می شود .
وی افزود : حفر نخستین چاه اکتشافی در منبع " قاشاغان غربی " در خـزر نتایج امیدبخشی را ارایه نموده و این امر تاسیس کارخانه های صنعتــی از جمله کارخانه های تصفیه گاز را می طلبد .
به نوشته " کازاخستانکایا پراودا" در جریان سفر نظربایف به فرانســـه بین وزارت منابع طبیعی و محیط زیست قزاقستان و شرکت دولتـی " ب.م.ژ.م." فرانسه توافقنامه اجرای طرح مربوط به مناطق آلوده بــــه جیوه در استان پاولودار قزاقستان امضاء شد .
هزینه این طرح 5/9 میلیون دلاراست و اجرای آن در سه ماهه پایانی ســال جاری آغاز خواهد شد .