اعتراض عراق به انگشت نگاری اتباع این کشور در فرودگاه نیویورک # سازمان ملل، ایرنا: 10 تیر 1379 برابر با 30 ژوئن 2000 رئیس هیات نمایندگی دائم عراق در سازمان ملل ، با ارسال نامه ای برای دبیرکل این سازمان به رفتار توهین آمیز مقام های اداره مهاجرت آمریکا با یکی از اعضای دفتر اجرای فدراسیون بانوان عراق، اعتراض کرد.
در نامه "سعید حسن" آمده است، خانم "میتا صبری جاسم" عضو هیات عراقی شرکت کننده دراجلاس ویژه مجمع عـمومی درباره زنان در ششم ژوئـن به هنگام ورود به فـرودگـاه "جان اف کندی" نیویورک ، با وجود داشتن ویزای معتبر از کنسولگری آمریکا درامان ، به یک اتاق متروکه ویژه تبهکاران و جنایتکاران هدایت شده و درآنجامورد بازجویی قرارگرفته و ضمن انگشت نگاری ، از وی عکسبرداری کرده اند که باعث ناراحتی شدید روحی و جسمی ایشان شده است .
در نامه یادشده خاطرنشان شده است که نحوه رفتار مامـوران آمـریکایی ، نادیده گرفتن اصول اولیه رفتار متمدنانه است و نقض آشکار و صریح تعهدات مندرج در توافقنامه با سازمان ملل محسوب می شود .
طبق این موافقتنامه، کشور میزبان می بایست در ورود هیات ها برای شرکت در فعالیت های سازمان ملل در مقر این سازمان تسهیلات لازم را فراهم کند.
هیات نمایندگی دائم عراق در نامه خود نوشت : رفتار غیر مـتـمـدنانه و تحریک آمیز مقامات آمریکایی درقبال برخی کشورهایی که برای شرکت در فعالیت های سازمان ملل به نیویورک سفر می کنند، ازجمله هیات عراقی به حدی از وخامت رسیده است که دیگر سکوت در مقابل آن جایز نیست .
بنابراین سازمان ملل باید برای خاتمه دادن به این نحوه رفتار، مداخله کند.
هیات نمایندگی عراق در نامه خود اظهار امیدواری کرد، کمیته روابط با کشور میزبان به نیابت از طرف مقامات سازمان ملل به این مشکل رسیدگی کرده و اقدامات لازم را در این ارتباط انجام دهد.