عبدخدایی : مدرنیسم، فوائد و زیانهای فراوانی برای بشر داشته است # واتیکان، ایرنا: دوم تیر 1379 برابر با 22 ژوئن 2000 حجت السلام " محمد هـادی عبدخـدایی " ، سـفیر ایران نزد واتیکان ، روز چهارشـنبه در تشریح مقوله دین ، مدرنیسم و پست مدرنیسم گفت : مدرنیسم در ابعاد گوناگون فواید فراوانی داشته ، اما متقابلا مشکلات و زیانهای فراوانی نیز برای بشر به بار آورده است .
" عبدخدایی " در نشست انجمن بین المللی " احسـان سیاسی " و در حضــور سفیران کشورها نزد واتیکان ، در مقاله خود با اشـاره بـه مراحـل تاریخـی تکوین فلسف غرب ، تعاریفی از مدرنیسم و پست مدرنیسم ، ابعاد و جهات و نیز تفاوت این دو ارایه داد.
وی گفت : مدرنیسم در ابعاد گوناگون فواید فراوانی داشته است، از جنبه عقلی برای عقل و تفکر انسان بها قایل است و از جنبه علمی ، علم و دانش او را بارور کرده است ، در صنعت موجب پیشرفتهای حیرت انگیزی شده به طـوری که امروزه جهان به صورت دهکده ای در آمده است و همه انسانها می توانند با هــم ارتباط داشته باشند و مسایل خود را تبادل و حل کنند.
سفیر ایران در واتیکان اضافه کرد : متقابلا مدرنیسم ، مشــکلات فراوانی نظیر جنگهای متعدد ، اختلاف فاحش طبقاتی ، استعمار نو ، فســاد روزافـزون جوامع ، پیدایش امراض مقاربتی ، ظلم و اهانت شدید به شرافت زن ، از هــم پاشیدگی بنیان خانواده ، نگرانی ها و اضطراب های عصبی و آلودگی محیط زیست به بار آورده است.
وی با تشریح دین ناب و عاری از تحریف ، به رابطه میان دین و مدرنیسم پرداخت و گفت : مدرنیسم بسیاری از چیزها را تغییر داده ، ولی در مـقابل حقایق هستی مجبور بوده است که سر تسلیم فرود آورد ، او هیچگاه نتوانسته است با قوانین آفرینش به جنک برخیزد بلکه با آگاهی و علم ، از آن قوانین استفاده کرده است .
عبدخدایی تاکید کرد : مدرنیسم مجبور است در برابر حقایق معنوی هستی و ارزشها همچون عدالت ، راست گفتاری ، امانت و نیکی تواضــع داشته باشـد و گرنه ضـرر بر جا می گذارد. آنچنانکه امراض مقاربتی و فرزندان نامشــروع و آوارگی کـودکان و بی ثباتی خـانواده برخـی از این نتایج زیان بار بی توجهی مدرنیسم به این ارزشها است .
وی با تبیین غیر قابل تغییر بودن قوانین و سنت های الهی گفت : کشور ما ایران در بیست سال اخیر در سیاست تجربه نوینی را عرضــه داشته و توانسـته است میان دین و دمکراسی رابطه برقرار نماید.
سفیر ایران در بخش دیگری از سخنانش در تشریح نیاز دنیای مدرن به دین گفت : برخی با شعار علم زدگی خود را بی نیاز از دین می پندارند و چنین گمان دارند که ، تنها با اتکا به عقل و علم می توانند بر تمامی مشکلات فایق آیند در صورتی که ، بشر در جهان امروز نمی تواند بی نیاز از دین باشد.
وی گفت : دین نه تنها با علم و عقل منافاتی ندارد ، بلکه عقل و علـم اگر خالی از اشتباه باشند انسان را به دین رهنمون می کنند ، زیـرا دین در بخش اعتقادی بیانگر حقایق هستی است که از آفریدگار متعال آغـاز می شـود و به بازگشت به سوی او پایان می یابد.
محمد هادی عبدخدایی ، در پایان گفت : از طـرف دیگر در جهان مدرن چون قدرت بشر به واسطه علم بیشتر شده نیاز او هم به دین افزون تر از هـر زمان دیگری است .