تسلیم رونوشت استوارنامه سفرای کشورهای مغرب ، اوکراین و یونان # تهران، ایرنا: دوم تیر 1379 برابر با 22 ژوئن 2000 " جمال الدین غازی "، سفیر جدید مراکش در تهران، روز چهارشنبه، ضــمن ملاقات با " کمال خرازی "، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.
در این ملاقات و سفیر پادشاهی مغرب، با اشاره به علاقه دو ملت و دو دولت ایران و مغرب به همدیگر اعلام کرد، ملت مغرب شیفته تمدن ایرانی است .
وی تفاهم ایران و مغرب برای توسعه روابط دوجانبه را عالی توصیف کرد و امادگی خود را به عنوان نماینده پادشاهی مراکش برای توسعه و تقویت هر چه بیشتر این روابط اعلام کرد .
وی دیدگاه های منطقه ای و بین المللی ایــران و مـراکش را بسـیار نزدیک خواند.
" کنستانتین توپولس "، سفیر جدید اوکراین در تهران نیز در دیدار جداـ گانه ای با خرازی ، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
در این ملاقات، سفیر اکراین ضمن حسنه توصیف کردن روابط ایران- اوکراین اعلام کرد که، از طرف دولت اوکراین ماموریت دارد که نسبت به تقویت و تحکیم روابط دو جانبه اقدام نماید.
خرازی نیز آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه روابط با اوکراین اعلام کرد.
" هاریس کویه توپولوس "، سفیر جدید یونان در تهران نیز به طور جداگانه با کمال خرازی ملاقات و رونوشت استوارنامه اش را تسلیم وی کرد.
وی با اشاره به روابط دیرینه ایران و یونان گفت که بادیدن موزه ایران باستان در تهران به عمق تمدن پنج هزار ساله ایران پی برده است .
وی همچنین ضمن عالی توصـیف کردن روابط دوجانبـه خواستار توسعه هـرچه بیشتر این روابط شد.
سفیر یونان، همچنین با اشاره به همکاری سه جانبه ایران - ارمنستان و یونان، این نوع همکاری ها را بسیار مفید خواند.
" کمال خرازی " نیز با اشاره به عمق روابط دیریـنه ایـران و یونان ، همکاری های دوجانبه و منطقه ای را مثبت ارزیابی کرد.