بازتاب سفر دبیرکل سازمان ملل به تهران در مطبوعات بوسنی و هرزگوین # سارایوو ، ایرنا: 30 خرداد 1379 برابر با 19 ژوئن 2000 سفر "کوفی عنان" دبیرکل سازمان ملل به تهران در مطبوعات بوسنی و هرزگوین بازتاب داشت.
روزنامه های روز دوشنبه چاپ سارایوو از جمله "اسلوبوجنیه" نوشتند: عنان گفته است ایران کشور بزرک منطقه است و نقش مهمی در ایجاد صلح در لبنان دارد.
به نوشته این روزنامه ها، عنان از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست نموده تا در مورد برقراری صلح در لبنان با او همکاری کنند.
این روزنامه ها همچنین نوشتند ، عنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی ، رییس جمهور و وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده است.