سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار حمایت مصر و عربستان از مبارزان ضد صهیونیستی شد # تهران ، ایرنا: 17 خرداد 1379 برابر با ششم ژوئن 2000 سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز سه شنبه در بیانیه ای تحلیل گونه از اوضاع لبنان و مبارزات ضد صهیونیستی تصریح کرد: جبهه مبارزات ضد صهیونیستی به شدت نیازمند حمایت دول عرب به ویژه مصر و عربستان است.
این تشکل سیاسی به جمهوری اسلامی ایران توصیه کرد که هر چه سریعتر به تحکیم روابط خود با دول مذکور که نقش تعیین کننده ای در جهان عرب دارند، اقدام کند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دراین بیانیه اعلام کرد : دول عرب وبه ویژه مصر و عربستان باتوجه به نزدیک شدن رژیم صهیونیستی به ترکیه و گسترده شدن دامنه تهدیدات این رژیم از جنوب لبنان تا کردستان عراق سخت احساس خطر می کنند و به اهمیت روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمق استراتژی خود در برابر توسعه طلبی رژیم صهیونیستی پی برده اند.
این تشکل سیاسی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید دولتهای عرب را قانع سازد که آینده متعلق به آنهاست ، لذا نباید در سازش با رژیم صهیونیستی تعجیل کنند و امکان مبارزه برای استیفای حقوق و بازپس گیری سرزمین های عربی - فلسطینی را از نسل های آینده خود سلب کنند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد: حمایت دول عرب از جبهه متحد ضد صهیونیستی می تواند موضع محور سوری - لبنانی را در برابر فشارهای آمریکا درآینده مبنی بر خلع سلاح مقاومت ملی - اسلامی لبنان وانتقام جویی هـــــای احتمالی آمریکا علیه حزب الله و انقلابیون مسلمان لبنانی تقویت کند.
این بیانیه همچنین بر لزوم جلوگیری از نفود سیاسی - اقتصادی رژیم صهیونیستی در جهان عرب تاکید کرده و افزوده است: جبهه متحد عربی - اسلامی با اتخاذ یک دیپلماسی فعال می تواند دول عرب را به تداوم تحریم اقتصادی رژیم صهیونیتسی قانع کند. بدون شک اوج گیری انتفاضه در پس شکست رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ، واکنش شدید این رژیم علیه فلسطینی ها را در پی خواهد داشت و تحریم اقتصادی جهان عرب و اسلامی به عنوان یک اهرم فشار می تواند از شدت خشونت و ددمنشی اسراییلی علیه انتفاضه بکاهد.